FOREST4EU

Visā Eiropā ir simtiem operatīvo grupu (OG): nelieli projekti, kurus veicina lauksaimnieku grupas, mežu apsaimniekotāji un vietējās Kopienas. Tiem visiem ir viens un tas pats mērķis: veicināt inovācijas un labāko praksi mežsaimniecības un agromežsaimniecības nozarē.

Tomēr OG rezultāti visbiežāk netiek pāri savas valstu robežām – inovācijas un paraugprakse nesasniedz Eiropas līmeni.

Projekta FOREST4EU mērķis ir savienot desmitiem OG visā Eiropā ar galveno uzdevumu: veicināt zināšanu un paraugprakses nodošanu starp mežsaimniecības un agromežsaimniecības ekspertiem 9 dalībvalstīs.

Sīkāk par projektu: https://www.forest4eu.eu/ 

Eiropas Inovāciju Partnerība

Mērķis: Izstrādāt ekonomiski lietderīgu un efektīvu loģistikas modelēšanas sistēmu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarei smago kravu pārvadāšanai, maksimāli efektīvi izmantojot uzņēmumos esošās tehnikas vienības un piesaistītos cilvēkresursus.

Kopumā pasaulē loģistikas nozare strauji attīstās lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku nozaru konkurētspēju. Arī Latvijā uzņēmumiem, kuri nodrošina lielākus pārvadājumus ir nepieciešams iespēju robežās vērtēt un optimizēt savus resursus. Patreiz Eiropā, kā veiksmīgus piemērus šajā jomā var minēt Spānijas un Francijas pieredzi, kur jau ilgstoši lauksaimniecības un mežizstrādes nozaru darbinieki tiek pārkvalificēti lai tie varētu strādāt ar dažādām tehnikas vienībām, tas ievērojami atslogo cilvēkresursu izdevumus. Savukārt, pēc mums zināmās Somijas pieredzes, darbinieki atbilstoši sezonas darbu pieprasījumam, maina uzņēmumus, kuros tie tiek nodarbināti. Projekta ietvaros plānots detalizētāk iepazīties ar citu valstu loģistikas uzņēmumu darba organizāciju, lai Latvijā integrētu veiksmīgākos piemērus un efektīvākās darbības metodes.

Vadlīnijas specializētās piekabes izmantošanai
kravu pārvadājumos

Vadlinijas_piekabes_izmantosanai_parvadajumos.docx

Ekonomiskais pamatojums sadarbības modelim
iespējamajiem piekabes izmantotājiem

Ekonomiskais_modelis.xlsx

COMBINE

COMBINE projekta mērķis, ko finansē Interreg Baltijas jūras reģiona programma,  ir palielināt kombinētā transporta īpatsvaru Baltijas jūras reģionā, lai padarītu transportu efektīvāku un videi draudzīgāku.   COMBINE projekts piedāvā visaptverošu pieeju, lai stiprinātu visus transporta ķēdes posmus: galveno posmu, termināļu operācijas un pēdējo jūdzi. Projekts veicinās ciešāku sadarbību politikas līmenī, stingru atbalstu kombinētajam transportam Baltijas jūras reģionā un stiprinās kombinētā transporta lomu transporta sistēmā. COMBINE projekts ir ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas transporta politikas jomā flagmanis.

COMBINE projekta vadošais partneris ir  Port of Hamburg Marketing (HHM), un tas tiek īstenots kopā ar 14 partneriem no Beļģijas, Dānijas, Somijas, Vācijas, Latvijas, Lietuvas,  Polijas un Zviedrijas. Projekts sākās 2019.gada janvārī  un šobrīd ir noslēdzies. 

Latvijas Loģistikas Asociācijai šis projekts ir bijis ļoti sekmīgs, jo izdevās ne tikai sasniegt sākotnēji izvirzītos projekta mērķus (t.sk. izvērtēt piemērotākos tehnoloģiskos risinājumus kombinēto pārvadājumu ieviešanai Latvijā; veikt starptautisku kombinēto pārvadājumu pilotprojektu, lai praktiski apzinātu šaurās vietas gan no likumdošanas, gan tehniskā un ekonomiskā viedokļa; apzināt iespējamos kombinēto pārvadājumu veicināšanas instrumentus), bet, pats galvenais – faktiski iedarbināt praksē kombinētos pārvadājumus (autotransports + dzelzceļš)! Tas izdevās, pateicoties ilgstošam un konstruktīvam dialogam ar Satiksmes Ministriju, LatRailNet un nozares spēlētājiem. Paldies visiem par atdevi un profesionālu darbu!

Sīkāka informācija par COMBINE projektu atrodama http://www.combine-project.com/  Sīkāka informācija par COMBINE projekta rezultātiem Latvijā atrodama https://combine.lv/ 

The project “Food in Eco Network – internationalization and global competitiveness of European SMEs in Food and Eco Logistics Sector” (acronym: FoodNet) is co-funded by the COSME programme of the European Union in the frame of “Clusters go International” call for the project proposals under Grant Agreement No. 783395.

There are different challenges for today’s supply chains of food industry. The project aims at improving the potential of European food market clusters by making business and logistics processes more sustainable. It will be possible by the set on tools and strategy with concrete recommendations for SMEs.

Next to the intra clusters cooperation some cooperative bonds between clusters will be also initiated to enhance the competitive advantage of European SMEs on global market. Therefore the project will address current needs in the area of cooperation and improving green behavior in supply chain of food clusters and other industry clusters.

Agro-Food is key industry for societies around the world. The quality and safety of food products seems to be the crucial issue. To achieve this we need to have an effective network oriented on long-term goals and supported by good logistics system.

„Five for Cross-industry Value Chain Excellence” or “5FOREXCELLENCE” implementation, in the frame of European Union’s small and medium-sized enterprises (SMEs) competitiveness program “COSME”.

The Project implementation started on 1st of January 2016 and its duration is 18 months. The Project’s overall aim is to develop sectorial Cluster management excellence, for clusters, who are involved in this Project.

The specific objectives related to the Project realization:

LogOn Baltic improved spatial integration by transferring knowledge in ICT and logistics competence. The main objective is to produce and disseminate information for regional development agencies on how to support enterprises in the participating regions in their effort to improve ICT and logistics competence, thus improving regional development.

Objectives of the project: identifying development agencies and evaluating their performance in selected BSR regions, evaluating the level of logistics and ICT efficiency and suggesting concrete actions for regional and local public sector bodies.

The main activities in the LogOn Baltic project included: 

StarDust was designed to give answers to these questions. Besides the concrete testing of collaboration methods, policy implication should be drawn on how to foster innovation and growth in the BSR region? Lessons learned incorporate to the BSR Stars programme aiming on strengthening innovation policy capabilities on a macro-regional level.

StarDust was thus initiated with expected results in five main areas: (1) Establishing open innovation platforms for new innovation collaboration. (2) Developing and testing various user-driven innovation methods. (3) Strengthening capabilities and competencies for working with transnational innovation collaboration (on both policy and operational levels). (4) Increasing involvement, information flow and transnational collaboration and (5) Influencing financial instruments to support transnational collaboration.

The core of StarDust and the “testbed” are five transnational innovation partnerships: Active for Life, Clean Water, Comfort in Living, MarChain and Mobile Vikings. Each partnership brings together researchers, clusters, SME networks and public actors from different countries – combining different perspectives and areas of expertise ICT, maritime transport and logistics, clean technologies and wellbeing of elderly.

Over the course of the project, the five partnerships were complemented by a number of supporting activities: All partnerships have been developing individual Strategic Action Plans where they define their common vision and agenda, and create a “road map” for future operations reaching 2020 and beyond. Each partnership was trained on business models, storytelling, match-making, financial and entrepreneurial coaching to name a view. By the end the cross-sectorial consortia developed innovative solutions adressing the grande challenges the BSR faces, e.g. services for elderly or smarter maritime transport. Besides these concrete outputs, innovation capacities grew through the trained collaboration tools such as smart specialisation and user-driven innovation.

To reach these ambitious goals, public and private actors have to team up. StarDust mobilized therefore 35 partners supported by 43 associated partners from national, regional and local levels. This set of partners represents besides leading research, business and clusters organizations also all national ministries and innovation agencies in the ten Baltic Sea countries plus Norway and Iceland.

Latvijas loģistikas klasteris (angļu valodā – Latvian Supply Chain Cluster, saīsinajumā LSCC) dibināts 2009.gadā ar Latvijas Ekonomikas ministrijas finansiālu atbalstu. LSCC kā vadošo ražošanas un loģistikas uzņēmumu, kā arī izglītības, zinātnes un pētniecības iestāžu konsorcijs, ir dibināts ar galveno mērķi – vērtības radīšana visiem piegādes ķēde partneriem, ieskaitot ražotājus, piegādātājus, izplatītājus, klientus un klientu klientus.

LSCC fokusējas uz biznesa produktivitātes veicināšanu un procesiem, pielietojot SCOR modeli kā standartizētu starp-industriju procesu aprakstu rīku piegādes ķēžu vadībai. LSCC ir atvērts jauniem biedriem, kuri ir ieinteresēti biznesa un pētniecības iestāžu reģionālajā sadarbībā, kā arī nacionāla un starptautiska tīkla izveidē loģistikas un piegādes ķēžu vadībā.

LSCC biedru organizācijas ir ieinteresētas dažāda veida sadarbībā, piemēram:

Sagaidāmie ieguvumi LSCC biedriem: