Laipni lūdzam Latvijas
loģistikas pasaulē!

Latvijas Loģistikas Asociācija (LLA) apvieno vadošos loģistikas, transporta, muitošanas, starptautiskās tirdzniecības uzņēmumus, kuģniecības līnijas, ostu terminālus un individuālos speciālistus, kā arī minēto jomu izglītības un pētniecības iestādes.

LLA aktīvi veido uzņēmējdarbības vidi šajās nozarēs, apkopo labāko pasaules praksi, kā arī virza savas likumdošanas iniciatīvas un ņem dalību dažāda līmeņa ES projektos.

Asociācija pastāvīgi sadarbojas un piedalās kopīgos projektos ar partnerorganizācijām no Vācijas, Somijas, Dānijas, Polijas, Zviedrijas un citām valstīm.


JAUNUMI UN AKTIVITĀTES

Inovācija lauksaimniecības un mežsaimniecības pārvadājumu plānošanā

Projekts "Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā" tiek daļēji finansēts no Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam. Vairāk informācijas šeit.

Sadarbība lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu organizēšanā

Projekta “Inovatīvi risinājumi lauksaimniecības un mežsaimniecības produktu pārvadājumu plānošanā un organizēšanā” (projekta nr.18-00-A01612-000022) mērķis ir izstrādāt ekonomiski lietderīgu un efektīvu loģistikas modelēšanas un vadības sistēmas prototipu lauksaimniecības un mežsaimniecības nozarei smago kravu pārvadāšanai, maksimāli efektīvi izmantojot uzņēmumos esošās tehnikas vienības un piesaistītos cilvēkresursus. Vairāk informācijas šeit.

 

 

Latvijas Loģistikas Asociācija

Acociācija dibināta 1997.gada 5.novembrī un reģistrēta LR UR 1997.gada 14.novembrī. Tās sākotnējais nosaukums bija “Latvijas Muitas Brokeru Asociācija”

1998.gadā asociācija kopā ar RTU Starptautisko Ekonomisko Sakaru un Muitas Institūtu organizē pirmos brokeru apmācības kursus un oktobrī  izsniedz pirmos muitas brokeru sertifikātus Latvijas vēsturē.

2002.gadā asociācijā aizvien plašāk sāk attīstīties loģistikas virziens.

2004.gada biedri  pieņem lēmumu par nosaukuma maiņu: Biedrība „Loģistikas un muitas brokeru asociācija”.

2007.gada 12.decembrī asociācija svin savu 10 gadu jubileju. Apkopojot padarīto un vērtējot nākotnes uzdevumus, tika pieņemts lēmums mainīt asociācijas nosaukumu uz  LATVIJAS LOĢISTIKAS ASOCIĀCIJA.

Asociācija arī turpmāk aktīvi iestājas par savu biedru interesēm gan muitas, gan nodokļu likumdošanas jautājumos un aktīvi iesaistās visās ministriju veidotajās darba grupās.

2009.gadā asociācija izveidoja “Latvijas preču piegādes ķēžu klasteri”(LSCC). Klasterī apvienojušies 17 uzņēmumi, 10 asociācijas biedri , 5 ražotājuzņēmumi, viena mācību iestāde un viens zinātniskais institūts.

Dalība citās organizācijās:
– No 1998 .gada jūnijā mūsu biedrībai ir IFCBA biedra statuss;
– No 1999.gada mūsu biedrībai ir CONFIAD biedra statuss;
– Transporta un Loģistikas nozares Asociāciju Sadarbības padome;

Lai veicinātu Latvijas uzņēmumu konkurētspēju ārvalstu un pašmāju tirgū, asociācija no 2009.gada ir ieguvusi tiesības izmantot SCOR (Supply Chain Operation Reference model) modeli savu biedru darba procedūru izstrādē, realizēšanā un kontrolē. SCOR ir starptautiski atzītas un pasaulē visplašāk lietotās piegāžu ķēžu vadības sistēmas rokasgrāmata.

Pievienojies mums!

Lai kļūtu par Latvijas Loģistikas Asociācijas biedru, vispirms nepieciešams pozitīvi atbildēt uz visiem zemāk uzskaitītajiem jautājumiem:

Ja visas atbildes ir bijušas pozitīvas, tad tagad atliek aizpildīt zemāk pievienoto LLA Biedra kandidāta anketu un gaidīt uzaicinājumu pārrunām ar asociācijas Valdi.

BIEDRA KANDIDĀTA ANKETA